Arduino Switch Debounce


Model de cod Switch Debounce. În cazul apariției unor paraziți la intrările arduino, ceea ce vor duce la citirea unor erori gen circuit închis/deschis, se poate folosi în cod un debouncer.

Arduino Debounce

const int buttonPin = 2; // the number of the pushbutton pin
const int ledPin = 13; // the number of the LED pin

unsigned long debounce = millis(); // store millis for debounce

void setup() {
 pinMode(buttonPin, INPUT);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

 void loop() {
 if (digitalRead(buttonPin) == HIGH && (millis() - debounce) > 500){
 digitalWrite(ledPin, HIGH); //switch on led
}
 if (digitalRead(buttonPin) == LOW){
 digitalWrite(ledPin, LOW); //switch on led
 debounce = millis(); // reset millis
 }
 }

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu