Descărcător curent alternativ

Se prezintă schema unui descărcător în curent alternativ. Este necesar când folosim contactoare/relee în combinație cu integrate electronice. În urma cuplării/decuplării bobinelor rezultă tensiuni de vârf de ordinul milisecundelor. Pentru a nu ajunge în circuitele electronice se poate utiliza un descărcător, cum urmează.

Notă: Poate funcționa și fără R1

Voltage Divider

Se prezintă o schemă a unui divizor de tensiune


220v to 24v Relay

Se prezintă o schemă electronică ce figurează alimentarea unui releu de 24v cc direct la o priză de 220v ac